Wat is de beste plaats voor een zonnepaneel?

De opbrengst van een zonnepaneel is niet alleen afhankelijk van de grootte van de installatie. Ook de hellingshoek van het dak en de ligging van het dak ten opzichte van de zon zijn bepalend. Als de hellingshoek tussen de twintig en vijftig graden ligt en het paneel op het zuiden is gericht, is de opbrengst optimaal. Andere hellingshoeken en oriëntaties leiden tot opbrengstverliezen. Daarnaast moet het dakvlak vrij zijn van schaduw (denk aan bomen, schoorstenen, dakkapellen, etc.).

Schaduwwerking beïnvloedt de opbrengst van het gehele systeem negatief. Is zonne-energie veilig? Al onze producten zijn gecertificeerd, óók op het gebied van veiligheid. Dit betekent dat onze zonnepanelen even ongevaarlijk zijn als elk ander huishoudelijk apparaat.

Kan ik zonnepanelen zelf monteren?

Ja, afhankelijk van hoe handig u bent, kan dat. Maar u kunt het ook laten doen door onze ervaren gecertificeerde installateurs die dagelijks door heel Nederland actief zijn.

Kan ik geld lenen voor de aanschaf van zonnepanelen?

Ja, als u geen budget heeft voor zonnepanelen, kunt u dat ook lenen. Doordat de Nederlandse overheid garant staat kan dit tegen een zeer goedkoop rentetarief.

Welk onderhoud pleeg ik aan mijn zonnepanelen?

Onze producten zijn onderhoudsvrij. Doordat de panelen schuin worden geplaatst, regent vuil er bij de eerste regenbui gewoon weer vanaf. U hoeft dus niet met een schoonmaakdoek het dak op, alhoewel dit het rendement wel zal verhogen, denkende aan aanslag etc.

Uiteraard kunt u ook een service contract met ons afsluiten; wij controleren jaarlijks de opbrengst, reinigen de panelen en kijken of het systeem niet is aangetast.

Krijg ik belastingvoordeel als ik zonnepanelen aanschaf?

Ja. Als u een set zonnepanelen plaatst, ontvangt u direct belastingvoordeel. Daar u zelf energie opwekt betaalt u geen belasting in tegenstelling tot de energie van het energiebedrijf.
Hierover betaalt u ca. 12,9 cent belasting per kWh. Bij een gemiddeld gebruik van 3.500 kWh kan dit oplopen tot € 451,50 euro per jaar.

Werken zonnepanelen ook bij bewolking?

Jazeker! Zonnepanelen krijgen niet alleen energie van het felle zonlicht op een mooie zomerdag, maar ook gewoon van daglicht. En wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen. Anders zou je op bewolkte dagen niets kunnen zien!
Kortom, zonnepanelen werken ook uitstekend op bewolkte dagen.

Heb ik een vergunning nodig voor zonnepanelen?

Over het algemeen niet. U kunt de vergunningscheck online uitvoeren. Voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en “beschermd stadsgezicht” is wel een bouwvergunning nodig.

Help! Er nestelen vogels onder de zonnepanelen.

Voorkomen van vogelnesten onder uw zonnepanelen

Vogelwering plaatsen onder zonnepanelen

Hoe verdien ik mijn investering terug?

Direct, investeren in zonnepanelen is niet goedkoop, maar niet investeren kost u nóg meer geld. De aanschaf van zonnepanelen verdient zichzelf altijd terug door een veel lageren maandelijkse energierekening.

Hoe verreken ik mijn verbruik en opbrengst met het energiebedrijf?

Dat gebeurt via de energiemeter. Zonnepanelen werken ‘s nachts niet, terwijl u wél energie verbruikt voor bijvoorbeeld de koelkast. Als uw set zonnepanelen voldoende vermogen heeft, zal deze overdag meer energie opleveren dan dat u op dat moment verbruikt.

De koelkast werkt dan in de nacht op het overschot aan energie wat overdag is terug geleverd aan het electriciteitsnet. Overdag gaat de meter dus achteruit, ‘s nachts vooruit. Het verschil wordt automatisch gesaldeerd!

Hoeveel panelen heb ik maximaal nodig?

Dit is afhankelijk van het energieverbruik. Dit verbruik kunt u terug vinden op de laatste eindafrekening van het energiebedrijf. Voor een snelle berekening kunt u het jaarlijks energieverbruik in kWh delen door 0,9. De uitkomst is het totaal aantal Watt aan zonnepalen welke u nodig heeft om het totale energieverbruik af te dekken en de terugverdientijd zo kort mogelijk te houden.

Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonneboiler?

De zon geeft warmte en licht. Om zonnestroom op te wekken gebruikt u een zonnepaneel. Dit paneel zet licht om in stroom. Om zonnewarmte op te wekken (meestal voor warm tapwater) gebruikt u een zonneboiler. De zonneboiler zet de straling van de van de zon om in warmte.

Als de stroom uitvalt, neemt de zonnestroom installatie het dan over?

Nee, de omvormer die in principe altijd aan het electriciteitsnet is gekoppeld moet zichzelf -vanwege veiligheidsmaatregelen- uitschakelen als de stroom uitvalt. Zonnestroom installaties die met een accu werken kunnen wel gewoon doorwerken.

Is een zonnepaneel altijd gekoppeld aan het electriciteitsnet?

Er is een stand-alone variant en een netgekoppelde variant. Het stand-alone systeem slaat overtollige energie op in een accu. Deze variant is geschikt voor plekken waar het elektriciteitsnet ontbreekt of een aansluiting te duur is.

Het netgekoppelde systeem is aangesloten op het elektriciteitsnet en sluist de energie die u niet gebruikt terug naar het energiebedrijf. Wat u opneemt en teruglevert aan het elektriciteitsnet, wordt door uw energiebedrijf gesaldeerd.

Hoe werkt terugleveren stroom en wat is salderen

Terugleveren stroom en salderen

Voordelig en duurzaam uw eigen stroom opwekken staat volop in de belangstelling. Maar hoe zit het met stroom die u niet gebruikt en hoe gaat salderen en het terugleveren van stroom in zijn werk? Kan ik nog meer besparen door over te stappen van energieleverancier?

Terugleveren

De energie die u opwekt, gebruikt u direct in uw woning. Als u meer energie opwekt dan u verbruikt, houdt u energie over en die levert u aan ons terug. Elk jaar ontvangt u een terugleververgoeding. Op uw jaarafrekening ziet u de berekening hiervan.

U kunt te allen tijde uw zelf opgewekte stroom terugleveren aan het openbare net. Nederland loopt hiermee voorop, want in sommige Europese landen is dit nog steeds verboden. Zonnepaneelbezitters krijgen voor stroom die ze aan het net leveren evenveel als ze betalen voor de stroom die ze afnemen. De geleverde stroom wordt dus tegen de afgenomen stroom weggestreept. En dat zou oorspronkelijk tot 2023 zo blijven. In het regeerakkoord Rutte III staat dat het kabinet in 2020 een opvolger van de salderingsregeling wil invoeren. Als alternatief wordt een terugleversubsidie genoemd.

Wat is salderen?

Op uw energierekening staat hoeveel stroom u geleverd heeft gekregen van uw energieleverancier. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die u heeft teruggeleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen. Niet alle energie die u terug levert telt mee voor het salderen. Er is een grens vastgesteld. Dit heet de salderingsgrens. U moet de elektriciteit via dezelfde aansluiting terugleveren als waarmee de leverancier u elektriciteit levert. Alleen dan is saldering mogelijk. Deze regels gelden alleen voor kleinverbruikers. U bent kleinverbruiker als u een elektriciteitsaansluiting heeft van maximaal 3×80 Ampère. Uw energieleverancier kan u vertellen welke aansluiting u heeft. Heeft u een grotere aansluiting dan 3×80 Ampère? Dan kunt u met een energieleverancier zelf afspraken maken over het salderen.

Regels voor salderen en terugleveren

Per 1 januari 2014 zijn de regels over salderen en terugleveren veranderd. De wet is daarvoor aangepast: art. 31c elektriciteitswet 1998. De belangrijkste wijziging is dat u voorheen tot 5000 kWh teruggeleverde elektriciteit van uw eigen verbruik mocht aftrekken. Nu is de salderingsgrens de hoeveelheid energie die u van de energieleverancier geleverd heeft gekregen. Dat kan dus ook meer dan 5000 kWh per jaar zijn.

De salderingsgrens is daarmee voor iedereen anders. In de rekensom voor salderen geldt de geleverde hoeveelheid energie als grens. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd hebt gekregen. Hoe hoog uw salderingsgrens is, vindt u terug op uw energierekening.

Voorbeeld 1

Uw energieleverancier levert u 3500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2000 kWh per jaar op. Van deze 2000 kWh verbruikt u zelf 1000 kWh rechtstreeks, dus voor de meter uit. Blijft er nog 1000 kWh over die teruggeleverd wordt aan het openbare net. Per saldo moet er dan nog 2500 kWh afgerekend worden bij de leverancier.

Levert u meer stroom terug dan u verbruikt?

Dan krijgt u een terugleververgoeding. Na het salderen blijft er nog een hoeveelheid energie over. Uw energieleverancier moet u hiervoor een redelijke terugleververgoeding geven. Hij mag zelf de hoogte van de terugleververgoeding bepalen. Wel ziet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erop toe dat de vergoeding inderdaad redelijk is.

Houd er rekening mee dat 7 cent per kWh al redelijk kan zijn. Het is daarom uit financieel oogpunt niet aan te raden meer zonnepanelen te installeren dan u nodig heeft om uw eigen jaarlijkse stroomverbruik mee op te wekken. Voor een gemiddeld stroomverbruik van 3500 kWh komt dat neer op zo’n 13 panelen met elk een capaciteit van 270 wattpiek.

Voorbeeld 2

Uw energieleverancier levert u 500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2200 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf 1000 kWh. U levert dan 1200 kWh terug aan het openbare net.

De salderingsgrens is de geleverde energie van de energieleverancier. In dit voorbeeld 500 kWh. Van de 500 kWh zou de door u terug geleverde energie van 1200 kWh afgetrokken moeten worden. Maar omdat er een salderingsgrens is van 500 kWh, wordt er maar tot 500 kWh afgetrokken. Voor de 700 kWh die over blijft ontvangt u een terugleververgoeding. (bron: ConsuWijzer.nl)

Terugleververgoeding en btw

De Belastingdienst ziet eigenaren van zonnepanelen tegenwoordig als ondernemer. Dat betekent dat u de betaalde btw over de aanschaf terug kunt vragen. De aanvraag moet binnen vijf jaar na het kalenderjaar van aanschaf zijn ingediend. U moet zich dan bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. In dat geval zult u btw moeten betalen over de terugleververgoeding en de leverancier verzoeken om de terugleververgoeding inclusief btw uit te keren. U kunt op het moment van registratie als btw-ondernemer meteen al verzoeken om te worden ontheven van administratieve verplichtingen. Dat betekent dat met ingang van 1 januari het jaar opvolgend op het teruggavejaar ontheven kunt worden van de verplichting om btw-aangiftes te doen.

Forse verschillen in de regelingen bij energieleveranciers

Als u zelf stroom opwekt, dan loont het kritisch te kijken naar de voorwaarden rond saldering en teruglevering in het kader van het sluiten of vernieuwen van uw energiecontract. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt zijn er grote verschillen. Niet alleen in de wijze van verrekenen bij een dubbele meter, maar ook in terugleververgoedingen.

Energieleveranciers mogen zelf bepalen hoe zij opgewekte zonne-energie verrekenen bij klanten met een dubbele meter. Sommige leveranciers strepen alle opgewekte energie weg tegen alle verbruikte energie, ongeacht het tijdstip van verbruik en opwekking. Een deel van de leveranciers kiest er echter voor om het verbruik apart te salderen voor piek- en daluren (normaal- en daluren). Ontbreekt uw leverancier in het overzicht, dan is de informatie bij ons nog niet bekend.

Zie ConsuWijzer voor meer informatie over terugleveren. Voor meer informatie over zonnepanelen gaat u naar MilieuCentraal. Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over zonne-energie.

De omvormer doet het niet. Wat kan de oorzaak zijn?

De omvormer werkt alleen bij voldoende daglicht. Als het buiten (te) donker is,
schakelt de omvormer altijd automatisch geheel uit.

Er brandt overdag geen groen lampje op de omvormer, is dit normaal?

Op de meeste omvormers brandt er overdag een groene led, als deze niet brandt
dan graag de omvormer controleren.

  • Controleer of de DC schakelaar onder de omvormer ‘aan’ staat.
  • Controleer of de AC schakelaar naast de omvormer ‘aan’ staat.
  • Controleer of de aparte groep in de meterkast ‘aan’ staat.

Waarom staat er error of fout in mijn beeldscherm?

Dit klopt, ‘error’ of ‘fout’ is een onderdeel van het menu-structuur.

beeldscherm omvormer

Waarom maakt de omvormer (soms) een tikkend of brommend geluid?

Dit gebeurt bij het opstarten. Dit zal zeker bij donkere dagen een ‘irritant’ tikkend geluid zijn. De omvormer kan dan vooral in de ochtend meerdere malen opnieuw opstarten, maar ook overdag bij donker of mistig weer.

Bij het ‘omvormen’ van de stroom ontstaat geluid in de omvormer. Hoe meer stroom er opgewekt wordt, hoe harder de omvormer werkt, hoe meer geluid er ontstaat.  Dit geluid is normaal en is geen storing.

Hoe kan het dat op mijn slimme meter een ander getal voor opgewekte energie staat dan op de omvormer?

Dat klopt. Een deel van de energie die u opwekt wordt direct in huis gebruikt door een aantal elektrische apparaten die op dat moment aan staan. Uw omvormer geeft aan wat u opwekt, uw slimme meter geeft aan wat u terug levert aan het net. Het verschil tussen deze twee getallen is direct in huis verbruikt.

Ik ben mijn meterkastkaart kwijt. Kan ik deze ergens downloaden?

Internetkoppeling/ Systeem monitoring

Onze omvormers zijn voorzien van de mogelijkheid om te koppelen met internet. U kunt zo uw opbrengsten van de zonnepanelen volgen.

Onze monteurs zorgen voor een eenmalige koppeling met het internet. Zij hebben dan wel de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw draadloze netwerk en router nodig.
Als de koppeling van uw netwerk niet lukt tijdens de oplevering,  kan dit  aan uw internetaansluiting en de hardware & instellingen van uw internetprovider liggen. U dient het probleem dan zelf met uw internetprovider op te lossen.

Door o.a. het wegvallen van het wifi signaal, poortblokkering en ruis op het stroomnetwerk kan de communicatie tussen de omvormer, monitoringshardware en internet worden verstoord. Monitoring valt niet onder de garantie. Met uitzondering van de geleverde hardware.

Herinstallatie-WiFi-Omnik-TL-Modellen
Herinstallatie-WiFi-Omnik-TL2-Modellen
YouTube film over opnieuw koppelen WiFi met SolarEdge
Handleiding-Solar-Edge. </ p>