Written by Anita Jonk

Sunforce en Van der Sluis werken samen aan de levering van zonnepanelen aan UWOON

Vanaf het najaar worden de eerste zonnepanelen geplaatst op huurwoningen van UWOON  

 Op 5 , 10 en 12 oktober organiseert UWOON informatieavonden voor huurders
Sunforce, vertegenwoordigt door Marco van der Meiden, Iris Uittien, manager wonen van UWOON en Raymond Bouman van Van der Sluis geven dan meer informatie over het aanbod, de kosten en de mogelijke besparing.

Verduurzaming en vermindering energieverbruik
Naast het verlagen van woonlasten voor huurders, is ook het verminderen van de belasting op het milieu voor de woningbouwvereniging aanleiding voor de start met zonnepanelen. Zij investeert daarom de komende jaren ook extra in de verduurzaming – en daarmee de energiezuinigheid – van huurwoningen.