gtag('config', 'AW-11381018698'); gtag('config', 'AW-11381018698');

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sunforce Duurzame Energietechniek (hierna: ‘Sunforce’) verwerkt van haar klanten en opdrachtgevers.
Als u een offerte aanvraagt van Sunforce, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Sunforce Duurzame Energietechniek, Polderweg 16-A 1446 AA Purmerend, tel. 085-2379100 K.v.K. nummer 55718477.
De functionaris Anita Jonk is bereikbaar via anita@sunforce.nl of 085-2379100.
2. Welke gegevens verwerkt Sunforce en voor welk doel
2.1 In het kader van het maken van uw offerte en verwerken van een mogelijke opdracht worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer.
2.2 Sunforce verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van uw offerte.
b) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van afgenomen producten af te wikkelen.
E-mail berichtgeving:
Sunforce gebruikt uw naam en e-mailadres om u een e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Sunforce. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
3. Bewaartermijnen
Sunforce verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende 3 jaar. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Sunforce passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via het secretariaat van Sunforce kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens, te wijzigen of te verwijderen. Sunforce neemt uw verzoek in behandeling en informeert u binnen 3 werkdagen na ontvangst.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat.
5.3 Als u klachten heeft over de wijze waarop Sunforce uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat: anita@sunforce.nl
6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.